Εισαγωγικα

Η παρούσα ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με σκοπό να παράσχει στους φοιτητές που έχουν επιλέξει το μάθημα "Προηγμένοι Μικροεπεξεργαστές" ένα επιπλέον βοήθημα.

Εδώ θα βρείτε ότι αφορά το μάθημα όπως τις προτεινόμενες κατ' οίκον εργασίες, τα projects, το προγραμματιστικό περιβάλλον που χρησιμοποιείται στο εργαστήριο, ανακοινώσεις κ.α.

Το μάθημα διδάσκεται από τον Καθηγητή κ. Κουμπιά και από τον Ομότιμο Καθηγητή κ. Παπαδόπουλο, το φροντιστήριο και το εργαστήριο από τον μεταπτυχιακό φοιτητή Π. Πετούμενο.

Για ανακοινώσεις και νέα του μαθήματος στον χώρο των Ανακοινώσεων

Ωρολόγιο Πρόγραμμα για το Ακ. Έτος 2010-2011 μετά τις 14 Οκτώβρη

  • Θεωρία: Τετάρτη 10:00-12:00 (Εργαστήριο Ηλ. Εφαρμογών)
  • Φροντιστήριο: Δευτέρα 09:00-10:00 (Εργαστήριο Ηλ. Εφαρμογών)
  • Εργαστήριο: Δευτέρα 10:00-12:00 (Εργαστήριο Ηλ. Εφαρμογών)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα για το Ακ. Έτος 2010-2011 μέχρι τις 14 Οκτώβρη

  • Θεωρία: Δευτέρα 10:00-12:00 (Εργαστήριο Ηλ. Εφαρμογών)
  • Φροντιστήριο: Τετάρτη 09:00-10:00 (Εργαστήριο Ηλ. Εφαρμογών)
  • Εργαστήριο: Τετάρτη 10:00-12:00 (Εργαστήριο Ηλ. Εφαρμογών)